Rheolaeth Adeiladu Rhondda Cynon Taf

Mae ein canllawiau ar gyfer perchenogion tai yn rhoi cyngor hawdd ei ddeall ynghylch estyniadau, addasiadau, gwaith adnewyddu, a phrosiectau eraill.

Gyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf
Tŷ Sardis, Sardis Road,
Pontypridd, CF37 1DU

Canllaw i Godi Estyniad i'ch Cartref

Rhondda Cynon Taf 

Canllaw i Godi Estyniad i'ch Cartref
Cliciwch yma i ddarllen y canllaw

Os ydych yn berchen ar dŷ ac yn cynllunio codi estyniad neu ei addasu, mae'n bosibl y bydd angen archwiliad rheoliadau adeiladu arnoch yn ogystal â chaniatâd cynllunio. Mae caniatâd cynllunio yn ymwneud â golwg adeilad ond mae rheoliadau adeiladu yn sicrhau bod eich cartref yn ddiogel yn strwythurol.

Mae trefnu i waith adeiladu gael ei gymeradwyo gan dîm rheoli adeiladu eich cyngor lleol yn rhoi sicrwydd bod y gwaith yn ddiogel a'i fod yn cydymffurfio â'r safonau rheoliadau adeiladu yn ogystal â'ch diogelu rhag adeiladwyr twyllodrus. Felly gofynnwch am eu cyngor cyn dechrau unrhyw brosiect adeiladu.

Cyswllt Rheoli Adeiladu

Rheolwr Rheoli Adeiladu: Mr. N Parfitt
Ffôn: 01443 494746
Cyfeiriad e-bost: buildingcontrol@rctcbc.gov.uk
Cyfeiriad Gwefan: www.rctcbc.gov.uk/EN/Resident/PlanningandBuildingControl/BuildingControl/BuildingControl.aspx